Engage group

NEWS

The latest news and updates from Engage Group

Latest news

Engage Group acquires Zync Customer Management to strengthen its position in Microsoft Business Applications

25th of October

The leading Swedish Microsoft Dynamics 365 partner Engage Group (“Engage”) is taking a significant step when acquiring Zync Customer Management (“Zync”). Engage is embarking on a strategic expansion to meet the rising demand across various sectors, positioning itself as a comprehensive provider of Microsoft Business Applications for medium and large enterprises.

Engage offers Microsoft Dynamics 365 specialist consulting services to large companies and enterprises. The company has successfully focused on becoming a 100% Microsoft-focused partner and is recognized as a Microsoft Solution Partner. Since its founding in 2018 by Henrik Christensson, Henrik Hasselblad, and Stefan Jegbert the company has experienced rapid profitable growth. The company is characterized to a large degree by their very senior competencies within Microsoft Dynamics 365.

The company has developed a delivery model that is truly agile and focused on customer involvement to secure projects that deliver real customer value. Engage has become a strategic partner to many of its customers on their Dynamics 365 journey. Engage’s customers are found in several industries such as trade & wholesale, retail, professional services and manufacturing.

“Ever since we founded Engage over five years ago, we have received requests from our clients for assistance within CRM. It is a natural evolvement for Engage to incorporate this into our portfolio, enabling a comprehensive offering within Microsoft Business Applications. We have a prior history of collaborations with Zync and hold a deep appreciation for their business expertise, which aligns very well with Engage. We look forward to being an even stronger partner to our clients as we take this step together”, says Henrik Christenson, Chief Executive Officer at Engage Group.

Dynamic Updates

A Podcast about Dynamics365

The latest news, releases, interviews
and information about the Dynamics world.

Engage group

NEWS

The latest news and updates from Engage Group

Latest news

Engage Group förvärvar Zync Customer Management,
för att stärka sin position inom Microsoft Business Applications.

25th of October

Den ledande svenska Microsoft Dynamics 365-partnern Engage Group (”Engage”) tar nästa steg när man den 16:e oktober 2023 förvärvar den ledande svenska CRM-experten Zync Customer Management (“Zync”). Engage grundades 2018 av Henrik Christenson, Henrik Hasselblad och Stefan Jegbert.

Den ledande svenska Microsoft Dynamics 365-partnern Engage Group (”Engage”) tar nästa steg när man den 16:e oktober 2023 förvärvar den ledande svenska CRM-experten Zync Customer Management (“Zync”).

Engage grundades 2018 av Henrik Christenson, Henrik Hasselblad och Stefan Jegbert och har varit fokuserade på Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management samt Commerce. För att möta den stora efterfrågan på ytterligare områden breddar nu Engage sitt erbjudande till att bli en helhetsleverantör inom Microsofts affärsapplikationer för medelstora och stora företag.

”Ända sedan vi startade Engage för över fem år sedan har vi fått frågor från våra kunder om att hjälpa dem med CRM. Det är ett naturligt steg för Engage att nu lägga till även detta till vårt erbjudande för att kunna vara heltäckande inom Microsoft Business Applications. Vi känner Zync sedan tidigare och har uppskattat att samarbeta i flera projekt. Vi vet att man har en hög verksamhetskompetens inom sitt område, som matchar Engage väldigt väl. Vi ser fram emot att kunna vara en ännu bättre partner till våra kunder när vi nu tar detta steg tillsammans!”, säger Henrik Christenson, Chief Executive Officer, Engage Group.

“Under många år har Zync utvecklat och infört effektiva arbetssätt hos framträdande svenska företag. Vi drivs av att utveckla och effektivisera sälj-, marknads- och eftermarknadsfunktionerna med stöd av Microsofts CRM-lösning. Att nu bli en del av Engage Group är ett naturligt steg för oss, där vi tillsammans erbjuder marknaden en unik samlad kompetens inom Microsoft Business Applications-området. Vi är glada och stolta över att få bli en del av Engage Group och gemensamt driva fantastiska projekt tillsammans, för att stödja våra kundbolag.”, säger Daniel Evers, Partner, Zync Customer Management AB.

Kontakt och mer information

Ida Söderqvist, Content Manager, Engage Group, contact@engagenow.com
Henrik Christenson, CEO, Engage Group, henrik.christenson@engagegroup.se
Daniel Evers, Partner, Zync Customer Management AB, daniel.evers@zync.se

Om Engage
Engage grundades 2018 av Henrik Christensson, Henrik Hasselblad och Stefan Jegbert och är en ledande Microsoft Dynamics 365-specialist. Utöver rådgivning, implementations- och specialistkonsulttjänster erbjuder Engage även förvaltningstjänsten Always On. I Engages kundbas finns flera välkända svenska företagskunder.
https://engagenow.com

Om Zync
Zync har under ca 15 års tid implementerat Microsofts CRM-lösningar inom en rad olika bolag och organisationer. Kunderna har ofta ett internationellt fokus med höga krav på att skapa effektiva arbetssätt och lösningar för att vårda och utveckla sina kundrelationer. Med stor verksamhetsförståelse och insikter kring sina kunders utmaningar och behov, i kombination med djup systemkompetens, är Zync en av Microsofts främsta Microsoft Dynamics CE (CRM) partner i Sverige.

Dynamic Updates

A Podcast about Dynamics365

The latest news, releases, interviews
and information about the Dynamics world.

Contact US

We understand the importance of choosing the right partner when embarking on a journey of modernizing your business applications landscape. Let us show you the best way!

Phone: +46 868 439 700
Mail: contact@engagenow.com